Disclaimer

Ačkoliv obsahu informací našeho magazínu věnujeme nejvyšší možnou pozornost, mají informace zde obsažené pouze informativní charakter. FreeFunWeb neodpovídá za správnost a úplnost informací, zejména ne takových, které byly převzaty z externích zdrojů, za jejich přesnost, včasnost ani úplnost, za důsledky spoléhání na tyto informace, ani za škodu eventuálně vzniklou v důsledku použití informací.